داوران

ضمن تشکر از پذیرش داوری مقاله‌، خواهشمند است در ارزیابی به نکات ذیل توجه فرمایید:

1-پس از پذیرش داوری، مقاله از «بخش مقالات جدید» به بخش «مقالات در حال داوری» منتقل می‌شود.

2-با کلیک بر روی کد مقاله در بخش «مقالات در حال داوری»، در صفحه‌ی جدید، فرم ارزیابی و اطلاعات مقاله به نمایش در خواهد آمد. این صفحه شامل دو بخش کلی می‌باشد:

 الف-امکانات داور

-        فرم ارزیابی: با کلیک بر روی آن، 10 پرسش5 گزینه‌ای به نمایش در می‌آید. لطفاً به پرسش‌ها پاسخ دهید.

-        توضیحات داور برای دبیر: در این قسمت نکاتی که به نظرتان باید دبیر دوفصلنامه از آن مطلع باشد، قید کنید.

-        توضیحات داور برای نویسنده: در این قسمت نکاتی که به نظرتان نویسنده باید به آن توجه کند، مطرح کنید.

-        ارسال فایل: در صورتی که در مقاله کامنت‌هایی را گذاشته اید، فایل مقاله را از این طریق ارسال کنید.

-        نظر نهایی داور: مهمترین بخش ارزیابی، این بخش است که در آن نظر کلی خویش را با انتخاب یکی از 5 گزینه‌ی ذیل ابراز می دارید:

  • قابل پذیرش
  • بازنگری کلی
  • بازنگری جزئی
  • غیرقابل پذیرش
  • نمی‌توانم داوری کن

    پس از انتخاب، یکی از گزینه‌های فوق، نوار «ارسال نتیجه داوری به دبیر» را کلیک کنید. با انجام این کار، ضمن پایان یافتن داوری، مقاله از بخش «مقاله‌های در حال داوری»،‌ به بخش «مقاله‌های داوری شده» منتقل می‌شود.

ب-مشخصات مقاله

-        شامل عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژگان مقاله است.

-        در انتهای صفحه در قسمت «فایل‌های مرتبط» به مقاله، می‌توانید فایل اصلی مقاله را دانلود کنید.

 فهرست کلی و مشخصات داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حامد آثاری دین و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)- دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
مرتضی آخوندی عضو هیات علمی
غلامرضا آذری تاریخ و فرهنگ و ارتباطات عضو هیأت علمی گروه رسانه و فرهنگ، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
اصغر آقامهدوی فقه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
عباس اسدی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
علی اصغر اسلامی تنها دانشگاه باقرالعلوم
محسن اسماعیلی اخلاق و فرهنگ و ارتباطات، تبلیغات، حقوق فرهنگ و ارتباطات، دین و فرهنگ و ارتباطات، فقه فرهنگ و ارتباطات عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
اصغر افتخاری امنیت، جنگ نرم، دیپلماسی عمومی، علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات عضو هیات علمی /دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی/دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمدصادق افراسیابی سیاست‌گذاری فرهنگ و ارتباطات دکترای سیاستگذاری فرهنگی
رضا اکبری اخلاق و فرهنگ و ارتباطات، فلسفه و فرهنگ و ارتباطات
محسن الویری ارتباطات سنتی، ارتباطات میان فرهنگی، بیداری اسلامی، تاریخ و فرهنگ و ارتباطات، تبلیغات، تمدن اسلامی، شیعه شناسی، فقه فرهنگ و ارتباطات، مسجد
محسن الویری تاریخ و فرهنگ و ارتباطات دانشیار گروه تاریخ و تمدن دانشگاه باقرالعلوم قم(علیه‌السلام)
سیدمجید امامی معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
علیرضا امینی زرین مدیرگروه علوم تربیتی دانشکده غیرانتفاعی رفاه
باقر انصاری حقوق فرهنگ و ارتباطات
مهدی ایزدی قرآن و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع
ناصر باهنر آموزش و پرورش، اخلاق و فرهنگ و ارتباطات، ارتباطات سنتی، ارتباطات گروهی، ارتباطات میان فردی، ارتباطات میان فرهنگی، تبلیغات، تلویزیون، دین و رسانه، دین و فرهنگ و ارتباطات، روابط عمومی، سرگرمی، کودک، مسجد lعضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
محمدحسین بخشی زاده مقدم آموزش و پرورش، تلویزیون، کودک دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، گروه تربیت و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران
محمدرضا برزویی فلسفه و فرهنگ و ارتباطات معاون آموزش دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
حسن بشیر اخلاق و فرهنگ و ارتباطات، ارتباطات آئینی، ارتباطات بین الملل، ارتباطات میان فرهنگی، اسلام نمایی، اسلام هراسی، بیداری اسلامی، توسعه، جنگ نرم، جهان اسلام، جهانی شدن و جهانی سازی، خبر، دیپلماسی، دیپلماسی رسانه‌ای، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، روابط عمومی، شبکه اجتماعی، علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات، نشانه‌شناسی، هنر
رضا بنی اسد سیاست‌گذاری فرهنگ و ارتباطات گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
حسن بنیانیان برنامه ریزی فرهنگ و ارتباطات، توسعه، سازمان های فرهنگی و ارتباطی، سیاست‌گذاری فرهنگ و ارتباطات، سینما، مهندسی فرهنگی، هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانشگاه سوره
رضی بهابادی قرآن و فرهنگ و ارتباطات
مهری بهار تهاجم فرهنگی، مطالعات زنان، هویت ملی دانشگاه تهران
عبداله بیچرانلو اسلام نمایی، اسلام هراسی، جنگ نرم، دین و فرهنگ و ارتباطات، سینما دانشگاه تهران
سعید بیگدلی حقوق فرهنگ و ارتباطات دانشگاه زنجان
قاسم پورحسن فلسفه و فرهنگ و ارتباطات
علیرضا پویا دین و فرهنگ و ارتباطات
علیرضا پویا استاد دانشگاه صدا و سیمای قم
محمدرضا پویافر ارتباطات آئینی
صالحه پیریایی روانشناسی و فرهنگ و ارتباطات عضو هیات علمی دانشکده رفاه
عادل پیغامی اقتصاد فرهنگ و ارتباطات
پیمان جبلی
طاهره جعفری ارتباطات جمعی دانشگاه
علی جعفری دین و فرهنگ و ارتباطات مدیرگروه مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
نادر جعفری هفتخوانی ارتباطات سنتی، ارتباطات گروهی، ارتباطات میان فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگ و ارتباطات، تبلیغات، جهانگردی، دانشگاه، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان های فرهنگی و ارتباطی، سیاست‌گذاری فرهنگ و ارتباطات، مدیریت فرهنگ و ارتباطات، مسجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استادیار
محمد رضا جوادی یگانه بحران هویت، جامعه ایران، جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی دین، دین‌داری، فمینیسم، مطالعات جوانان، مطالعات زنان، هویت ملی دانشگاه تهران
مرتضی جوانعلی آذر1 دانشگاه امام صادق
حامد حاجی‌حیدری جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
وحید حسین زاده گروه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس
سید جواد حسینی علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
مهدی حمزه پور سازمان های فرهنگی و ارتباطی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
بابک حمیدیا دانشگاه رئیس مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمد علی حیدری فقه فرهنگ و ارتباطات
بشیر خالقی پور دین و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام
کریم خان محمدی دین و رسانه، دین و فرهنگ و ارتباطات، فقه فرهنگ و ارتباطات عضو هیات علمی گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات
ابراهیم خانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق ع
یوسف خجیر ارتباطات گروهی
ابراهیم خرم نژاد برنامه ریزی فرهنگ و ارتباطات
سعید خورشیدی
عبدالکریم خیامی استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
جلال درخشه اسلام هراسی، بیداری اسلامی، دیپلماسی عمومی، علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات
حمید درویشی شاهکلائی دکترای فرهنگ و ارتباطات، پژوهشگر پژوهشگاه شهید صدر، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران.
محمد رضا دهشیری معاون آموزشی دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه
علیرضا دهقان ارتباطات جمعی دانشگاه تهران
علیرضا دهقانی فیروز آبادی فقه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع
اعظم راود راد ارتباطات جمعی، تلویزیون، سینما، فمینیسم، مطالعات زنان، هنر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
عباس رجبی دبیر گروه تخصصی سلامت و اخلاق پژوهش دانشگاه امام صادق ع
جبار رحمانی
علیه رضاداد عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
حسین رضایی شریف آبادی ارتباطات میان فرهنگی، تاریخ و فرهنگ و ارتباطات، تمدن اسلامی مدرس حوزه و دانشگاه
محمدرضا روحانی جامعه‌شناسی دانشگاه امام صادق
محمدحسین ساعی اینترنت و فضای مجازی خیابان آزادی ـ بین خوش و آذربایجان نبش کوچه کامیاران ـ شماره 252 - دانشگاه سوره - دفتر ریاست دانشگاه سوره
سعید سالاری تمدن اسلامی دبیر میز تمدن دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
امیرعبدالرّضا سپنجی اینترنت و فضای مجازی، سواد رسانه‌ای، فلسفه و فرهنگ و ارتباطات، مخاطب شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی سپهری فلسفه و فرهنگ و ارتباطات
علی سروری مجد علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
سید مصطفی سعادت مصطفوی حقوق فرهنگ و ارتباطات
سید علی اصغر سلطانی دین و فرهنگ و ارتباطات
محمد سلطانی فر اینترنت و فضای مجازی، شبکه اجتماعی
محمد سلیمانی اقتصاد فرهنگ و ارتباطات عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
حسین سوزنچی فلسفه و فرهنگ و ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام
عابدین سیاحت اسفندیاری ارتباطات بین الملل، دین و رسانه دانشگاه جامعه المصطفی (ص)
محمدمهدی سیار فلسفه و فرهنگ و ارتباطات
کاووس سید امامی اخلاق و فرهنگ و ارتباطات، اسلام هراسی، علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات، مطالعات جوانان، هویت ملی
محمد حسین شاه آبادی دین و فرهنگ و ارتباطات مدیر اندیشکده مسجد پژوهشکده شهید صدر
احسان شاه قاسمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران
جبار شجاعی علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات تهران. دانشگاه امام صادق علیه السلام
حسین شرف الدین جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی دین، جهانی شدن و جهانی سازی، دین و رسانه، دین و فرهنگ و ارتباطات، قرآن و فرهنگ و ارتباطات
حسین شرف الدین جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی دین، جهانی شدن و جهانی سازی، دین و رسانه، دین و فرهنگ و ارتباطات، سرگرمی، قرآن و فرهنگ و ارتباطات
محمد حسین شعاعی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی استادیار گروه ارتباطات و تبلیغ دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
سیدمحمدعلی شکیب مدیریت فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق دانشگاه آزاد اسلامی
مریم شهرابی فراهانی آموزش و پرورش، علوم انسانی اسلامی استادیار دانشکده رفاه
حوآ صابرآملی ارتباطات جمعی قائم مقام و معاون آموزشی دانشکده رفاه
مهراب صادق نیا جامعه‌شناسی دین ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان
محمد صادقی حقوق فرهنگ و ارتباطات .
مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
محسن صبوریان دانشگاه تهران
میثم صداقت زاده شورای عالی انقلاب فرهنگی
سجاد صفار هرندی جامعه‌شناسی رییس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی
سیاوش صلواتیان مدیریت فرهنگ و ارتباطات عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما
حمید ضیایی پرور ارتباطات جمعی، اینترنت و فضای مجازی، جنگ نرم، روزنامه نگاری، شبکه اجتماعی موسسه همشهری
زهرا طاهری پور حقوق فرهنگ و ارتباطات، فقه فرهنگ و ارتباطات
هادی طحان نظیف
شهاب طلایی جهانگردی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)/ دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
محمدحسین ظریفیان
مرضیه عالی دانشگاه تهران
سعید رضا عاملی ارتباطات میان فرهنگی، اینترنت و فضای مجازی، تمدن اسلامی، جامعه‌شناسی، جهان اسلام، جهانی شدن و جهانی سازی، فمینیسم دانشگاه تهران
محمد عترت‌دوست شیعه شناسی استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
ایمان عرفان منش جامعه‌شناسی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
فائزه عظیم زاده اردبیلی مطالعات زنان
سید عبدالرسول علم الهدی دین و فرهنگ و ارتباطات مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی
سید علی علوی مدیریت فرهنگ و ارتباطات
محمدمهدی علیشیری
مصطفی غفاری علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
ابراهیم فتحی دین و فرهنگ و ارتباطات مدیرگروه ژورنالیسم و خبر دانشکده ارتباطا و رسانه دانشگاه صدا وسیما
محمدمهدی فتوره چی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
میثم فرخی دانشیار گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران
مهدی فرقانی ارتباطات سنتی، ارتباطات گروهی، مسجد، مطبوعات
علی فلاحی اندیشکده ژرفا-معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران
نعمت‌اله فیروزی قرآن و فرهنگ و ارتباطات دانشکده الهیات دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام
محمدرضا قائمی نیک فلسفه و فرهنگ و ارتباطات جامعه شناسی اسلامی دانشگاه جامع علوم رضوی
احمدعلی قانع اخلاق و فرهنگ و ارتباطات، دین و فرهنگ و ارتباطات، فقه فرهنگ و ارتباطات، قرآن و فرهنگ و ارتباطات معاون آموزشی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
اسماعیل قدیمی روابط عمومی
میثم قمیشیان مطالعات زنان دانشگاه باقرالعلوم
کمیل قیدرلو اقتصاد فرهنگ و ارتباطات عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
سیدمحمدصادق کاظمی علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات
سید محمد کاظمی قهفرخی سیاست‌گذاری فرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نعمت الله کرم‌اللهی ارتباطات جمعی، اینترنت و فضای مجازی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
محمد تقی کرمی ادبیات
داود کریمی پور علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
مسعود کوثری ادبیات، ارتباطات جمعی، اینترنت و فضای مجازی، بازی رایانه‌ای، پیام کوتاه، توسعه، سکولاریسم، سواد رسانه‌ای، موبایل، موسیقی، نشانه‌شناسی، هنر، هویت ملی
محمدهادی گرامی
غلام رضا گودرزی آینده نگری، سیاست‌گذاری فرهنگ و ارتباطات، مدیریت فرهنگ و ارتباطات، مهدویت
محسن لبخندق فلسفه و فرهنگ و ارتباطات عضو گروه فرهنگ و هنر دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
شریف لک‌زایی علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حسن مجیدی علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
مهدی محسنیان راد اخلاق و فرهنگ و ارتباطات، ارتباطات گروهی، ارتباطات میان فردی، ارتباطات میان فرهنگی، تبلیغات، تلویزیون، جامعه ایران، جامعه‌شناسی، جهان اسلام، خبر، روابط عمومی، سینما، مخاطب شناسی، مطالعات ادیان، مطبوعات
مجید مختاری ارتباطات میان فرهنگی، سیاست‌گذاری فرهنگ و ارتباطات کارشناس ارشد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
محمدحسین مختاری
شمس الله مریجی ریاست محترم دانشگاه باقرالعلوم (ع) و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم
امید علی مسعودی آینده نگری، ادبیات، ارتباطات جمعی، اینترنت و فضای مجازی، دین و فرهنگ و ارتباطات مدیرگروه تبلیغ وارتباطات فرهنگی -دانشگاه سوره
عباس مصلایی پور دین و رسانه، قرآن و فرهنگ و ارتباطات ولنجک، خیابان 26، پلاک 29، مجتمع مسکونی یاس، واحد 26
سید مجید مطهری نژاد سیاست‌گذاری فرهنگ و ارتباطات همکار علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع
محسن حسام مظاهری جامعه‌شناسی دین دبیر مجموعه کتابهای سرو
محمدحسین مظفری دبیر کمیتة علمی مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگها
مهدی منتظرقائم ادبیات، ارتباطات جمعی، اینترنت و فضای مجازی، تلویزیون، توسعه، رادیو، سازمان صدا و سیما، سواد رسانه‌ای، ماهواره
صدیقه مهدوی کنی مطالعات زنان دانشگاه امام صادق (ع) واحد خواهران
محمد سعید مهدوی کنی دین و فرهنگ و ارتباطات رئیس دانشکده
حسین مهدی پور (ارتباطات) ارتباطات جمعی دانشگاه امام صادق علیه السلام
سید محمد مهدی‌زاده ارتباطات جمعی
سجاد مهدی زاده استادیار و هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق، تهران
شراره مهدی زاده ارتباطات جمعی
حسین مهربانی فر دین و فرهنگ و ارتباطات استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
حسین مهربانی فر استادیار دانشگاه رضوی
کاظم موذن پژوهشگر
سیدمرتضی موسویان اینترنت و فضای مجازی دانشگاه صدا و سیما
محمدقلی میناوندچال ارتباطات جمعی عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما، دانشکده ارتباطات و رسانه
مسلم نادعلی زاده
سید محمود نجاتی حسینی امپریالیسم، مطالعات شهر دانشگاه آزاد
محمدصادق نصراللهی اینترنت و فضای مجازی دانشگاه امام صادق
محمدصادق نصرت پناه دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
بهاره نصیری ارتباطات جمعی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
معصومه نصیری
محمد نعمتی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
داود نعمتی انارکی دانشیار/ عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما
سید رضا نقیب السادات دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
سیدمحمدحسین هاشمیان سیاست‌گذاری فرهنگ و ارتباطات معاون پژوهشی
محمدعلی هرمزی زاده جامعه‌شناسی مدیر گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما
محمد هادی همایون برنامه ریزی فرهنگ و ارتباطات، تبلیغات، تمدن اسلامی، جنگ نرم، جهان اسلام، جهانگردی، دانشگاه، دین و فرهنگ و ارتباطات، سازمان های فرهنگی و ارتباطی، مهدویت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)
محمد هادی همایون برنامه ریزی فرهنگ و ارتباطات هیات علمی دانشگاه امام صادق