سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک

مشترکین گرامی، هزینه اشتراک یک شماره دو فصلنامه معادل 250000 ریال و هزینه اشتراک یکساله آن 300000ریال می‌باشد.

پس از واریز مبلغ اشتراک به حساب سیبا شماره 0104784611004بانک ملی‏‏ به نام قدسیه سرخه‌ای (دو فصلنامه حکمت سینوی) اصل فیش بانکی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی زیر ارسال فرمایید. در صورت تغییر نشانی یا تأخیر در دریافت دو فصلنامه با ما تماس بگیرید.

نشانی دو فصلنامه: تهران ـ بلوار فرحزاد‌ـ خیابان شهید طاهرخانی ـ پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، صندوق پستی : 111-14655

تلفن : 3 ـ 22074572

نمابر‌: 22065437

پست الکترونیک: ap@isuw.ac.ir 

فرم اشتراک دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت سینوی  

نوع اشتراک : شخصی            مؤسسه علمی           سایر موارد 

نام :                    نام خانوادگی :

شغل و  میزان تحصیلات :

نشانی :

کد پستی :                                     صندوق پستی:

درخواست اشتراک از شماره :

مبلغ پرداختی : .......................................................... (ریال)