اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 527
تعداد پذیرش 115
تعداد عدم پذیرش 341

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 208
تعداد مشاهده مقاله 230278
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 231 روز
درصد پذیرش 22 %