اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 546
تعداد پذیرش 115
تعداد عدم پذیرش 348

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 213
تعداد مشاهده مقاله 232288
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 231 روز
درصد پذیرش 21 %