اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 561
تعداد پذیرش 130
تعداد عدم پذیرش 368

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 223
تعداد مشاهده مقاله 235131
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 220 روز
درصد پذیرش 23 %