اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 578
تعداد پذیرش 128
تعداد عدم پذیرش 377

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 232
تعداد مشاهده مقاله 243831
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 224 روز
درصد پذیرش 22 %