تماس با ما

آدرس: تهران ـ بلوار فرحزاد‌ـ خیابان شهید طاهرخانی ـ پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع)، صندوق پستی : 111-14655

تلفن :      70-69-67- 22131866  * 5 ـ 2209401   داخلی 215

نمابر‌: 22065437

سایت دانشگاه:www.isuw.ac.ir

ایمیل نشریات:ap@isuw.ac.ir


CAPTCHA Image