اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز دو فصلنامه علمی دین و ارتباطات

دوفصلنامه‌ «دین و ارتباطات»، نشریه‌ای است با صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق که تحت مدیریت علمی دانشکده‌ معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات که اهداف و چشم‌انداز‌های آن را در «توسعه دانش بشری مبتنی برغایت گرائی آفرینش، آموزه‌های وحیانی و معارف و علوم اسلامی و همچنین تقویت پژوهش به ویژه در جهت تحقق نظام‌های معرفتی بر پایه‌ تعالیم اسلام، گسترش مرزهای علوم اسلامی و تحقیقات میان رشته‌ای بین علوم اسلامی و علوم انسانی / اجتماعی و ارائه‌ دستاوردهای آن و ترویج مکتب اهل بیت علیهم‌السلام» (به استناد بیانیه‌ رسالت دانشگاه)، در حوزه‌ فرهنگ و ارتباطات سر لوحه‌ی کار خویش قرار داده است. این نشریه در جهت تحقق اهداف و چشم‌انداز‌های فوق، اصول و سیاست‌های ذیل را پیگیری خواهد نمود:

  1. تلاش جهت انتشار مقالات علمی-پژوهشی با رویکرد میان‌رشته‌ای معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات؛
  2. تلاش جهت انتشار مقالات علمی-پژوهشی در جهت تولید علم بومی و پاسخگویی به مسائل جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ فرهنگ و ارتباطات؛
  3. تلاش جهت انتشار مقالات با رویکرد انتقادی در حوزه‌های مرتبط؛
  4. تلاش در جهت ایجاد فضای هم‌اندیشی میان صاحب‌نظران، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حوزه‌ فرهنگ و ارتباطات.

دوفصلنامه علمی-پژوهشی «دین و ارتباطات»، آمادگی خود را نسبت به دریافت، ارزیابی و پذیرش مقالات علمی در حوزه‌‌های موضوعی و مطالعاتی ذیل اعلام می‌دارد:
الف- دین و فرهنگ و ارتباطات
1- مطالعات میان‌رشته‌ای دین و فرهنگ و ارتباطات به صورت عام و موردی با رویکرد نظری و عملی؛
2- مطالعات سازمان‌های فرهنگی و ارتباطی اسلامی؛
3- مطالعات میان‌رشته‌ای دین و فرهنگ و ارتباطات درحوزه‌های هنری و آموزشی؛
4- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت در حوزه‌ دین و فرهنگ و ارتباطات؛
5- اخلاق و فرهنگ و ارتباطات؛
6- حقوق و فرهنگ و ارتباطات؛
7- دین، مهدویت، پیشرفت، توسعه، جهانی‌سازی و آینده نگری؛

ب- دین و فرهنگ
1- دین و فرهنگ از دیدگاه فلسفی، اخلاقی، اجتماعی و تاریخی؛
2- دین و فرهنگ در سطح فردی و جمعی؛
3- دین و فرهنگ و جامعه: ساختارها، نهادها و سازمان‌ها؛
4- دین در حوزه فرهنگ عمومی، عامه، خرده فرهنگ‌ها، قومیت‌ها، اقلیت‌ها و سبک زندگی؛
5- دین، تهاجم فرهنگی و بحران هویت؛
6- فرهنگ و تمدن اسلامی.

ج- دین و ارتباطات
1- مطالعات میان‌رشته‌ای دین و ارتباطات به‌طور عام و به‌صورت موردی؛
2- ارتباطات اسلامی با رویکردهای نظری و عملی از منظر قرآنی و روایی؛
3- ارتباطات شیعی از نظر ساختاری، رفتاری و کارکردی؛
4- ارتباطات اسلامی و رویکردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جوامع مسلمان؛
5- ارتباطات و بیداری اسلامی؛
6- ارتباطات اسلامی و دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای؛
7- دین و ارتباطات با رویکردهای درون فردی، میان فردی، میان گروهی، جمعی و سازمانی؛
8- دین و ارتباطات بین الملل، منطقه‌ای، میان فرهنگی و جهانی؛
9- دین و فضای مجازی

ملاحظات:
1. برای دوفصلنامه «دین و ارتباطات»، وجود رویکرد میان رشته‌ای دین و حوز‌ه‌ فرهنگ و ارتباطات لازم و ضروری است.
2. مطالعات اسلامی در اولویت می‌باشد.
3. مقاله‌ها از نظر «سطح مطالعه» می‌توانند نظری، راهبردی و کاربردی باشند.
4. مقالات در سطح علمی-پژوهشی و با تاکید بر مطالعات موردی باشند.