دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 64، دین و ارتباطات، آذر 1402، صفحه 1-384 

علمی-پژوهشی

نقش آموزش مجازی در توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی دانشگاه مجازی المصطفی

صفحه 373-406

10.30497/rc.2023.242136.1864

حسن بشیر؛ محمد مجید شهبازی پور


تحلیل فرهنگی- ارتباطی اختلاط جنسی؛ مبتنی بر دیدگاه اسلامی

صفحه 407-436

10.30497/rc.2023.244424.1966

محمدصادق نصراللهی؛ محمد سجاد کافی


نقش دینداری در گذشت در میان دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران

صفحه 437-472

10.30497/rc.2022.240099.1745

سمیه تاجیک اسماعیلی


تبیین مولفه های سبک زندگی دینی در سریال های خانوادگی ماه رمضان سال 1397 سیمای جمهوری اسلامی ایران ( شبکه های ۳-۲-۱)

صفحه 473-504

10.30497/rc.2023.241536.1830

علی محمد موحدی متین؛ سید محمد دادگران؛ محمد رضا رسولی


بررسی رابطه میان گزینه‌های پروفایل کاربران دختراینستاگرام با باورهای دینی آن‌ها (مطالعه موردی؛ دختران مراجعه کننده به برخی مراکز روانشناختی شهر قم)

صفحه 505-536

10.30497/rc.2023.241885.1851

فاطمه امانی همدانی؛ کاظم استادی مقدم؛ عباس حبیب زاده


چالش جامعه‌پذیری از طریق والدین و رسانه در پایبندی به دعا

صفحه 537-568

10.30497/rc.2023.242282.1918

سید صمد بهشتی؛ فاطمه نوروزی


اولویت‌یابی سیاست دیپلماسی شهری در مشهد الرضا علیه السلام؛ از هدف‌گذاری تا سیاستگذاری

صفحه 569-596

10.30497/rc.2023.243808.1943

حسین مهربانی فر؛ ادریس راموز


تبیین الگوی نظری شهید آوینی در مطالعه دفاع مقدس، به مثابه الگوی مطالعه پدیده ‏های اجتماعی دینی

صفحه 597-624

10.30497/rc.2023.243977.1949

سید حسام الدین حسینی؛ نعمت اله کرم الهی؛ علیرضا مومن آرانی؛ اصغر اسلامی تنها


تحلیل گفتمان پیام دینی آنلاین (مطالعه موردی: صفحه‌های اینستاگرام علیرضا پناهیان و حسن آقامیری)

صفحه 625-652

10.30497/rc.2023.243989.1950

ابتسام رضوی دینانی؛ وحید عقیلی؛ حسن مسعودی


موانع و عوامل ارتباط جوانان غیرمسجدی با مسجد

صفحه 653-678

10.30497/rc.2023.244113.1958

محمد جواد ولی زاده


ارزیابی سهم مصرف فرهنگی و خلاق در خانوارهای ایرانی در سال 1398

صفحه 679-712

10.30497/rc.2023.244192.1961

محمد وجدانی؛ محمد سلیمانی


جستاری فقهی در حمایت از گردشگران خارجی

صفحه 713-734

10.30497/rc.2023.244346.1965

روح اله عباس زاده؛ حسین امیری