دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 63، دین و ارتباطات، خرداد 1402، صفحه 1-350 

علمی-پژوهشی

تصویرسازی برای تسهیل تغییر انگاره مخاطبان قرآن، در چارچوب تفسیر فرهنگی-ارتباطی سوره عبس

صفحه 1-28

10.30497/rc.2022.242336.1874

سید مجید امامی؛ جواد غفاری


تحلیل زبان چشم در سیره و سخنان پیامبر (ص)

صفحه 29-52

10.30497/rc.2023.241146.1810

رمضان رضائی


کاربست روش تحلیل مضمون برای فهم موضوعات قرآنی در فرهنگ اسلامی (مطالعه موردی شبکه مضامین سوره انبیاء)

صفحه 53-80

10.30497/rc.2022.242050.1861

محمد عترت‌دوست؛ رقیه زاهد


تقدس‌زدایی از منجی موعود در بازی‌های رایانه‌ای

صفحه 81-110

10.30497/rc.2022.242267.1869

عفت السادات افضل طوسی؛ محدثه شعبانی رهبر


واکاوی سبک زندگی ترویجی در تبلیغات مصرفی خانواده‌محوربا نگاهی به آموزه های اسلامی

صفحه 111-142

10.30497/rc.2022.242088.1863

محبوبه علیمحمدی


طراحی مدل شایستگی عوامل تولید سازمان صدا و سیما بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری

صفحه 143-180

10.30497/rc.2023.241817.1845

اسداله گنجعلی؛ سجاد گلچین؛ محمدحسین قنادان زاده


تعیین شخصیت آیین راهپیمایی اربعین بر اساس کهن‌الگوهای یونگ

صفحه 181-204

10.30497/rc.2021.238775.1654

فوزیه طاهری مینا؛ میثم لطیفی


الگوی مطلوب حکمرانی آینده‌نگرانه و کاهنده آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی خارجی در ایران

صفحه 205-238

10.30497/rc.2022.243928.1948

علی نوریجانی؛ حسین اسلامی؛ سید علیرضا افشانی؛ حسن دهقان دهنوی


تحلیل مضمون نظریه پیشرفت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای زیدعزه و مرزهای آن با نظریه‌های توسعه

صفحه 239-284

10.30497/rc.2021.240667.1787

سیداحمد حسینی؛ سیدمجید مطهری نژاد؛ سیدحسین حسینی


راهبردهای توانمندسازی والدین در زندگی رسانه‌ای فرزندان بر اساس دیدگاه متخصصان

صفحه 285-312

10.30497/rc.2022.243150.1909

بهاره نصیری


تجدد و چرخش گفتمانی سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در دوران قاجار و پهلوی

صفحه 313-338

10.30497/rc.2022.243252.1915

محمد پورکیانی؛ محمدرضا فتح اله بیاتی


الهیات فرهنگ: تبیین وجوه الوهی فرهنگ‌ها در بستر حقایق قرآنی، براهین حکمی و تعالیم عرفانی

صفحه 339-372

10.30497/rc.2021.240573.1779

محسن لبخندق