دوره و شماره: دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، دین و ارتباطات، آذر 1400، صفحه 367-1 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه فارسی و انگلیسی

علمی-پژوهشی

کارگزار و مدیریت در رسانه طراز انقلاب اسلامی از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی با تأکید بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی

صفحه 28-1

10.30497/rc.2021.75909

کمال اکبری؛ رضا واعظی


معرفت‌یابی بنیان‌های نظری سواد رسانه‌ای بومی در ایران IRIB

صفحه 59-29

10.30497/rc.2021.75910

داود آقارفیعی


تولید ‌محتوا و سواد‌رسانه‌ای یاریگران حکمرانی نوین و تاب‌آوری سایبری

صفحه 93-60

10.30497/rc.2021.75911

لیلا تراب‌زاده؛ جاوید ایمانی؛ حسین اسلامی؛ شادی ضابط


رابطه سواد رسانه‌ای با میزان پذیرش شایعات در بین مخاطبان شبکه‌های اجتماعی

صفحه 126-94

10.30497/rc.2021.75912

امیر عباس تقی پور؛ محمودرضا محمدطاهری؛ محمد سلطانی‌فر


تعریف و واکاوی مفهوم سواد فضای مجازی و نسبت سواد رسانه‌ای با آن

صفحه 157-127

10.30497/rc.2021.75913

علی آزادی احمدآبادی؛ سعید فتحعلی؛ عبدالکریم خیامی


اثربخشی برنامه آموزشی ارتقا سواد رسانه‌ای بر دلزدگی زناشویی در زوجین پرمصرف فضای مجازی شهر اصفهان

صفحه 195-158

10.30497/rc.2021.75914

امین رضوانی؛ سید اسماعیل موسوی


شناسایی وظایف و الزامات اخلاقی رسانه‌های اسلامی در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی NEW

صفحه 225-196

10.30497/rc.2021.75915

سید مهدی شریفی؛ سیاوش صلواتیان؛ حجت سلیم


بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و کنشگری فعال دینی در عرصه مجازی (مطالعه موردی: طلاب علوم دینی)

صفحه 248-226

10.30497/rc.2021.75916

محمدحسین شعاعی


تحلیل گزاره‌های سیاست‌گذاری سواد رسانه‌ای در اسناد تحولی آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 275-249

10.30497/rc.2021.75917

معصومه صمدی


نگرش دانشجویان درباره اهمیت عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افزایش سواد حریم خصوصی برخط

صفحه 304-276

10.30497/rc.2021.75918

زهره عزیزی؛ صالح رحیمی؛ وکیل احمدی


تحلیل روش‌شناختی پژوهش‌های سواد اطلاعاتی در بافت کتابخانه‌های عمومی ایران IRAN

صفحه 328-305

10.30497/rc.2021.75919

بتول کیخا


بایسته‌های مدیریت شایعات در روابط سازمانی از منظر قرآن کریم

صفحه 367-329

10.30497/rc.2021.75920

اکرم گودرزی؛ منا افضلی قادی