دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 57، دین و ارتباطات، شهریور 1399 

علمی-پژوهشی

رابطه میان مصرف و سواد رسانه‌ای خبری دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران

صفحه 17-56

10.30497/rc.2020.75515

ناصر اسدی


قوم‌نگاری فرهنگ پیاده‌روی اربعین حسینی علیه‌السلام: تحلیل‌ها و راهبردهای تصمیم‌گیری در نهادهای انقلاب اسلامی

صفحه 57-95

10.30497/rc.2020.75516

رضا بنی اسد


دگرگونی‌های نظری لازم در بررسی مسائل اجتماعی سایبر

صفحه 97-143

10.30497/rc.2020.75517

حامد حاجی‌حیدری


گفت‌وگوی امام موسی صدر از منظر اخلاق ارتباطی

صفحه 145-188

10.30497/rc.2020.75518

فاطمه حاجی هاشم؛ معصومه اسمعیلی؛ غلامرضا زکیانی؛ محمد عسگری


زمینه‌ها و نقش سیاست‌های دولت در توسعه خلاقیت فرهنگی ایران عصر صفویه

صفحه 189-228

10.30497/rc.2020.75519

محمدمحسن حسن پور؛ محمدهادی همایون؛ احمد پاکتچی؛ محمود جمال‌الدین زنجانی


دین‌داری و مشارکت انتخاباتی در ایران (مطالعه موردی انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های 1380 تا 1396)

صفحه 229-266

10.30497/rc.2020.75520

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ ابراهیم صالح ابادی


تحلیل رویکرد ارتباطات امام صادق(علیه‌السلام) با سران فرقه زیدیه(با بهرهگیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام (PDAM)

صفحه 267-295

10.30497/rc.2020.75521

افسانه قربانی؛ حسین خاکپور؛ غلامرضا رضوی دوست


سنخ‌شناسی نگرش خبرگان قانون اساسی سال 1358 به رسانه‌های جمعی

صفحه 297-322

10.30497/rc.2020.75522

علی دارایی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


نقش تعدیل‌کننده سواد رسانه‌ای در رابطة سطح سلامت خانواده و مشکلات هیجانی- رفتاری نوجوانان

صفحه 323-356

10.30497/rc.2020.75523

نجمه رضاداد؛ محمدحسین شعاعی


بررسی ابعاد و اجزای ذهنی مشارکت جمعی در پیاده روی اربعین

صفحه 357-384

10.30497/rc.2020.75524

صدیقه رمضانی تمیجانی


الگوی هنجاری ارتباطات انسانی در اندیشه‌ آیت‌ا... جوادی آملی

صفحه 385-417

10.30497/rc.2020.75525

ابراهیم فتحی


مطالعه کیفی انگیزه‌های زائران ایرانی شرکت‌کننده در آیین پیاده‌روی زیارت اربعین

صفحه 419-450

10.30497/rc.2020.75526

یاسر فروغی؛ حسین سراج زاده؛ سیدحسین نبوی