دوره و شماره: دوره 21، شماره 46، دین و ارتباطات، شهریور 1393 

علمی-پژوهشی

تأثیرات رسانه‌ای شدن در ایجاد انگاره جدید از دین

صفحه 165-188

10.30497/rc.2014.1664

سیدمحمدمهدی موسوی مهر


سیاست‌گذاری فرهنگی مطلوب مسجد در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی دیدگاه‌های خبرگان و سیاست‌گذاران

صفحه 5-38

10.30497/rc.2014.1720

ناصر باهنر؛ میثم فرخی


الگوی ارتباطی-فرهنگی دعا در فرهنگ اسلامی- شیعی با تأکید بر ادعیه صحیفه سجادیه

صفحه 39-70

10.30497/rc.2014.1721

حسن بشیر؛ کاظم موذن


واکاوی و تبیین نیاز‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان «در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزة فرهنگ»

صفحه 71-104

10.30497/rc.2014.1722

بتول بصیری؛ استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان احمد رضا نصر؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ محمود مهرمحمدی


تحلیلی فقهی بر آرایش چهره بازیگر (گریم) در هنرهای نمایشی

صفحه 105-134

10.30497/rc.2014.1723

حسینعلی سعدی؛ مهدی بیژنی؛ ابوذر فداکارداورانی


تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان شهر تهران

صفحه 135-164

10.30497/rc.2014.1724

مجید کفاشی؛ علی فلاحی