دوره و شماره: دوره 15، شماره 33، دین و فرهنگ و ارتباطات، شهریور 1387، صفحه 1-204 

علمی-پژوهشی

هنر از دیدگاه رهبری

صفحه 5-40

10.30497/rc.2013.1367

حسن بشیر؛ ابوذر زارع درخشان؛ حسین همازاده ابیانه


چالش‌ها، فرصت‌ها و چشم‌انداز مطبوعات ایران

صفحه 41-60

10.30497/rc.2013.1368

شعبانعلی بهرامپور؛ محمد مهدی‌زاده


دین و نظریه‌های تأثیر رسانه؛ کنکاشی در متون موثق اسلامی و نظریه‌های رسانه‌ای

صفحه 61-86

10.30497/rc.2013.1369

امیرعبدالرضا سپنجی؛ حسینعلی افخمی


روش‏ شناسی و تحلیل ایدئولوژی در متون ارتباطی

صفحه 87-116

10.30497/rc.2013.1370

حمید عبداللهیان؛ لیلا منفرد


جامعه‌شناسی معرفتی آمریکایی و ارتباطات میان‌فرهنگی

صفحه 117-145

10.30497/rc.2013.1371

ابراهیم فیاض


رسانه‌های کوچک

صفحه 147-168

10.30497/rc.2013.1372

مسعود کوثری


آموزش الکترونی؛ آینده‌نگری کشورهای در حال توسعه و دانشگاه مجازی

صفحه 169-182

10.30497/rc.2013.1373

امید علی مسعودی