دوره و شماره: دوره 18، شماره 39، شهریور 1390، صفحه 1-224 

علمی-پژوهشی

رسانه‌های جمعی و مسئولیت اجتماعی؛ مطالعۀ تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی

صفحه 5-34

10.30497/rc.2013.1312

ناصر باهنر؛ محمد رضا روحانی


نظریۀ مسئولیت اجتماعی؛ حلقۀ مفقودۀ استعارۀ سازمان به‌‌‌‌‌‌‌‌مثابه رسانه

صفحه 35-62

10.30497/rc.2013.1313

حسن دانایی‌‌‌‌‌‌‌‌فرد؛ حسین بابایی مجرد؛ محمد صفری


بررسی عوامل مؤثر بر میزان حضور دانشجویان در نماز جماعت؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

صفحه 63-77

10.30497/rc.2013.1314

علیرضا ذوالفقاری؛ حسن رضا خلجی


کاوشی در فرانظریه‌‌‌‌‌‌‌‌های علوم اجتماعی و انسانی؛ ملزومات رفتن به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی فرانظریه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی اسلامی

صفحه 79-109

10.30497/rc.2013.1315

ابراهیم فیاض؛ محسن بدره


توسعه‌یافتگی ژاپن؛ زمینه‌های تاریخی- اجتماعی تکوین مفهوم «وظیفه» در دورۀ اِدو

صفحه 111-146

10.30497/rc.2013.1316

علی گل‌محمدی؛ ماکوتو هاچی اوشی


بررسی نظام تولید برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های دینی تلویزیون در سازمان صدا و سیما

صفحه 147-186

10.30497/rc.2013.1317

مهدی منتظرقائم؛ بشیر معتمدی


آسیب‌شناسی فرهنگی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌های دولتی و غیردولتی

صفحه 187-205

10.30497/rc.2013.1318

علی ربیعی؛ مینو بیگدلی


بررسی و معرفی کتاب «خبر؛ تحلیل شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و تحلیل گفتمان» نوشته: دکتر حسن بشیر و همکاران (1389)، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، قطع وزیری، 334ص.

صفحه 207-213

10.30497/rc.2013.1319

سید مجید امامی امامی