دوره و شماره: دوره 18، شماره 40، اسفند 1390، صفحه 1-228 

علمی-پژوهشی

خط‌مشی‌گذاری فاوا در ایران (1386- 1381)؛ ارزیابی محتوای دیجیتال اسلامی از تکفا تا تسما

صفحه 5-35

10.30497/rc.2013.1305

حسام الدین آشنا؛ محمد رضا برزویی


دیپلماسی عمومی آمریکا در خاورمیانه؛ تداوم یا تفاوت؟

صفحه 33-67

10.30497/rc.2013.1306

فؤاد ایزدی؛ مهسا ماه‌پیشانیان


«پسر آدم، دختر حوا»؛ نقدی درون‌گفتمانی بر فمینیسم لیبرال

صفحه 69-95

10.30497/rc.2013.1307

حسن بشیر؛ میثم قمیشیان


تصویر زن مسلمان در کاریکاتورهای غیرمسلمانان؛ نشانه‌شناسی کاریکاتورهای پایگاه الکترونیکی «تونپول» ذیل موضوع زن مسلمان

صفحه 97-116

10.30497/rc.2013.1308

علی ربیعی؛ نجیبه محبی


اقناع و تغییر نگرش، جایگاه آن در سیره ارتباطی امامان معصوم(ع)؛ مروری بر مناظرات مکتوب حضرت امام رضا(ع)

صفحه 117-144

10.30497/rc.2013.1309

امیرعبدالرّضا سپنجی؛ نفیسه مؤمن‌دوست


درآمدی بر ادبیات مهدویت و اجزای آن

صفحه 145-175

10.30497/rc.2013.1310

کاظم عظیمی


نئومکیندریسم و نظریة ریملند شیعی

صفحه 177-207

10.30497/rc.2013.1311

احمد نادری