دوره و شماره: دوره 15، شماره 45، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-137 (بهار و تابستان 1390) 
2. نقش عقل فعال در حیات انسان از منظر ابن‌سینا

صفحه 23-41

فروغ السادات رحیم‌پور؛ فاطمه زارع


6. محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 93-114

لیلا کیان‌خواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر