تعداد مقالات: 208
126. چیستی و اعتبار دلالت التزامی

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1388، صفحه 82-102

10.30497/ap.2010.39499

مهناز امیرخانی


127. روش فلسفی ابن سینا، الگویی برای تحول در علوم انسانی

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-99

10.30497/ap.2014.49255

حسین زمانیها


128. سیر تحول معنای«وجود» و «موجود» از نخستین سده‏ های هجری تا عصر ابن‏ سینا

دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-102

10.30497/ap.2016.61619

اسکندر صالحی؛ پرویز ضیاءشهابی؛ عباس ذهبی


130. معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابن سینا و شیخ احسائی

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-105

10.30497/ap.2017.63559

محمود هدایت افزا؛ حسن قنبری


131. سعادت از منظر ابن‏ سینا و آگوستین: مطالعه مقایسه ‏ای

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 89-109

10.30497/ap.2012.39451

سیده مژگان سخایی


132. نقد وبررسی شش دیدگاه درباره شرایط انتاج قیاس استثنائی در منطق سینوی (با تاکید بر شرطی متصل)

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-110

10.30497/ap.2015.52037

سید محمد علی حجتی؛ علیرضا دارابی؛ لطف الله نبوی


134. استکمال نفس پس از مرگ از منظر ابن‌سینا

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-107

10.30497/ap.2019.74916

فاطمه رازی زاده


136. تأمّلات تاریخی و متن‌شناختی در رساله نیروزیّة

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-116

10.30497/ap.2021.239387.1490

لیلا کیان خواه؛ سیدحسین موسویان


138. تعریف عکس مستوی از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 102-124

10.30497/ap.2009.67919

سعید انواری؛ روح‌الله عالمی


139. مقامات و تنوع افراد انسان

دوره 11، شماره 38، پاییز و زمستان 1386، صفحه 108-135

10.30497/ap.2008.67983

مرضیه اخلاقی


140. نگاهی نو به امکان شناسایی ذات در فلسفه ابن‌سینا

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-85

10.30497/ap.2019.71975

سعیده سادات شهیدی


141. برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-110

10.30497/ap.2020.75345

عبدالله میراحمدی


142. تربیت عرفانی بر اساس حکمت سینوی (مفهوم، مبانی، اصول، روش‌ها)

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 91-107

10.30497/ap.2013.39445

سعید بهشتی؛ مسلم ناظرحسین آبادی


143. تبیین عقلانی وحی از نظر ابن سینا

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-110

10.30497/ap.2013.41787

زهرا محمودکلایه؛ محمد سعیدی مهر


144. فرایند"خویش" فهمی انسان در نظر ابن سینا

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-108

10.30497/ap.2018.70206

حدیث رجبی


145. محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-114

10.30497/ap.2011.39469

لیلا کیان‌خواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر


147. وجود و ماهیت در دو نظام فلسفی ارسطو و فارابی

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 94-111

10.30497/ap.2008.67935

طاهره کمالی زاده


148. نظریه ی آگوستین درباره ی مسئله ی شر و نقد آن از منظر ابن سینا

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-114

10.30497/ap.2015.53386

فاطمه سادات هاشمی؛ امیرعباس علیزمانی