تعداد مقالات: 208
26. اعتبارات ماهیت و تحلیل چگونگی جریان آنها در «وجود» از دیدگاه ابن سینا

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-28

10.30497/ap.2021.240541.1518

علی ارشدریاحی؛ جواد عظیمی دستگردی


27. اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی

دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-5

10.30497/ap.2019.74915

رامین عزیزی؛ جهانگیر مسعودی


28. درباره فلسفه و نسبت آن با علوم

دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 9-19

10.30497/ap.2008.67954

آیت الله سید محمد خامنه‌ای


29. صورت‌بندی برهان صدیقین ابن سینا در نجات بر پایه‌ی منطق محمولات مرتبه اول

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-40

10.30497/ap.2013.43275

هما رنجبر؛ داود حسینی؛ محمد سعیدی مهر


34. نقش کمالات عقلی و محوریت آن در سعادت از نگاه ابن سینا

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-40

10.30497/ap.2017.66413

فاطمه صادق زاده قمصری


35. بررسی اشکالات ابن سینا بر بی کران گروی درباره ساختار توجیه

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-32

10.30497/ap.2020.75352

مرتضی متولی؛ مهدی عظیمی


36. حکمت مشرقی ابن‌سینا از منظر ‌هانری کربن

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1388، صفحه 22-40

10.30497/ap.2010.39496

اعظم قاسمی


37. نقش عقل فعال در حیات انسان از منظر ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، بهار و تابستان 1390، صفحه 23-41

10.30497/ap.2011.39465

فروغ السادات رحیم‌پور؛ فاطمه زارع


38. تبیین عناصر منطقی ـ اخلاقی در فلسفه اجتماعی ابن‌سینا

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-41

10.30497/ap.2013.40700

راضیه بیرونی کاشانی؛ خسرو باقری نوع ‏پرست؛ فاطمه زیباکلام منفرد


39. فرآیندتکون معرفت دینی در فلسفه ابن سینا (با تاکید بر شناخت مجردات)

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-41

10.30497/ap.2015.53385

ربابه جلیلی بهابادی؛ علی ارشد ریاحی؛ مجید صادقی حسن آبادی


40. تأثیر ابن‌سینا بر وجودشناسی دنس اسکوتوس

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 24-39

10.30497/ap.2011.39472

مهدی عباس زاده


41. ابن‌سینا در چالش با نظریه مثل افلاطون

دوره 11، شماره 38، پاییز و زمستان 1386، صفحه 24-46

10.30497/ap.2008.67989

زهره توازیانی


44. تأملی دوباره در باب برهان صدیقین سینوی در نجات

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-39

10.30497/ap.2014.49253

هما رنجبر؛ داود حسینی؛ اسدا... فلاحی


46. مبناگروی سینوی

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 25-48

10.30497/ap.2008.67929

رضا محمدزاده


47. تجربه از منظر ابن‌سینا و مقایسه آن با استنتاج بهترین تبیین

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-45

10.30497/ap.2019.74914

رضا محمد علیزاده؛ سید محمود موسوی


48. تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن‏ سینا: بررسی تأثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-51

10.30497/ap.2012.39448

لیلا کیانخواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر


50. روش طبیعت‌شناسی ابن‌سینا

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 27-47

10.30497/ap.2009.67897

فاطمه سلیمانی