دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی ـ پژوهشی

بررسی تطبیقی دیدگاه و رویکرد «نظریه سعادت» دو فیلسوف مشاء(ابن‌سینا و توماس آکوئیناس) با ارسطو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.30497/ap.2022.242073.1568

علی حسینی؛ سید حسین سید موسوی؛ جهانگیر مسعودی


تبیین ابن‌سینا از استنباط آراء محموده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.30497/ap.2022.242518.1576

مجید شمس آبادی حسینی؛ محمد سعیدی مهر