سبک زندگی در آموزه های امام سجاد (ع) بر اساس رو ش های کاربردی انحراف زدا و فضیلت افزا

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-31

10.30497/rc.2019.2355

مهدی ایزدی


الگوی صورت‌بندی مسائل سینمای ایران از منظر رهبر معظم انقلاب؛ از وضع موجود تا وضع مطلوب

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-38

10.30497/rc.2019.2526

محمدصابر اسدی؛ محمد صادق نصراللهی


تصویرسازی برای تسهیل تغییر انگاره مخاطبان قرآن، در چارچوب تفسیر فرهنگی-ارتباطی سوره عبس

دوره 30، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-28

10.30497/rc.2022.242336.1874

سید مجید امامی؛ جواد غفاری


کارکرد الگویی شخصیت‌پردازی بر مخاطب؛ مطالعه موردی عروسک باربی

دوره 19، شماره 41، شهریور 1391، صفحه 5-35

10.30497/rc.2013.1298

حسن بشیر؛ سید بشیر حسینی


خط‌مشی‌گذاری فاوا در ایران (1386- 1381)؛ ارزیابی محتوای دیجیتال اسلامی از تکفا تا تسما

دوره 18، شماره 40، اسفند 1390، صفحه 5-35

10.30497/rc.2013.1305

حسام الدین آشنا؛ محمد رضا برزویی


رسانه‌های جمعی و مسئولیت اجتماعی؛ مطالعۀ تطبیقی رویکرد اسلامی و غربی

دوره 18، شماره 39، شهریور 1390، صفحه 5-34

10.30497/rc.2013.1312

ناصر باهنر؛ محمد رضا روحانی


هنر از دیدگاه رهبری

دوره 15، شماره 33، شهریور 1387، صفحه 5-40

10.30497/rc.2013.1367

حسن بشیر؛ ابوذر زارع درخشان؛ حسین همازاده ابیانه


اینترنت، دین و فرهنگ مردم‌پسند

دوره 14، شماره 32، اسفند 1386، صفحه 5-24

10.30497/rc.2008.1378

مسعود کوثری


بازی‌های رایانه‌ای و آموزش دینی

دوره 15، شماره 34، اسفند 1387، صفحه 5-37

10.30497/rc.2009.1394

مرتضی آخوندی


همبستگی فرهنگی، هویت و امت اسلامی

دوره 16، 35-36، اسفند 1388، صفحه 5-27

10.30497/rc.2010.1399

هادی اسماعیلی


صنعت المپیک و ارتباطات بین‌الملل؛ مطالعه المپیک پکن با تأکید بر تصویرسازی و بازسازی نقش چین در نظام جهانی

دوره 17، 37-38، اسفند 1389، صفحه 5-34

10.30497/rc.2011.1405

سید مجید امامی


تعامل در فضای مجازی شبکه‌های‌ اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیس‌بوک و جوانان شهر اصفهان

دوره 19، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 5-36

10.30497/rc.2013.1438

وحید قاسمی؛ صمد عدلی‌پور؛ مسعود کیانپور


تحلیل سیاست‌گذاری قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی بر اساس مدل فرایندی

دوره 20، شماره 43، شهریور 1392، صفحه 5-42

10.30497/rc.2013.1501

حسام الدین آشنا؛ حسین مهربانی فر


مقایسۀ جنسیتی هویت دینی و رابطۀ آن با مصرف رسانه‌ای (تلویزیون و ماهواره)؛ مورد مطالعه، دانش‌آموزان متوسطۀ شهر مرودشت (1391- 1392)

دوره 20، شماره 44، اسفند 1392، صفحه 5-43

10.30497/rc.2014.1550

آرمان حیدری؛ اصغر میرفردی؛ عباس رمضانی باصری


پیش‌بینی‌کننده‌های شخصیتی گرایش به دین

دوره 21، شماره 45، اسفند 1393، صفحه 5-26


تحلیل رابطه اعتیاد اینترنتی با هویت فرهنگی نوجوانان؛ موردمطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان سراب آذربایجان شرقی

دوره 22، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 5-33

10.30497/rc.2015.1731

پویان احیایی؛ آرمان احمدی؛ آذر قلیزاده


بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از رسانه‌ها بر نهاد خانواده

دوره 22، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 5-33

10.30497/rc.2016.1813

خیرالله پروین؛ سید محمدمهدی خلیل‌زاده؛ علی‌اصغر فرج‌پور اصل مرندی


مدل سیاست‌ فرهنگی در حکومت علوی؛ در جستجوی مدلی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

دوره 23، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 5-52

10.30497/rc.2016.1874

حسام‌الدین آشنا؛ سید محمد کاظمی قهفرخی


سازوکارهای تأثیرگذاری دین در فرآیند سیاست‌گذاری فرهنگی (با تأکید بر مرحلة تدوین)

دوره 23، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 5-37

10.30497/rc.2017.1931

محمد حسین باقری فرد؛ عبدالله توکلی؛ سید مهدی الوانی


روش پیجویی مفاهیم مدرن در متون دینی (رابطه مفهوم امت در قرآن کریم و مفهوم فرهنگ)

دوره 24، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 5-35

10.30497/rc.2017.1994

ادریس راموز؛ احمدعلی قانع


علوم اجتماعی تفسیری؛ شناخت و نقد

دوره 14، شماره 31، شهریور 1386، صفحه 7-36

10.30497/rc.2007.1386

اصغر افتخاری


اولویت‌یابی سیاست رسانه‌ای مد لباس مبتنی بر مسئله‌شناسی چرخه آن در جامعه ایران

دوره 24، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 9-44

10.30497/rc.2018.2097

عماد افروغ؛ حسین مهربانی فر


یررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی و نگرش به هنجار پوشش اسلامی (حجاب)؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 9-40

10.30497/rc.2018.2260

علی حسین‌زاده؛ محسن نیازی؛ الهام شفایی مقدم


رابطه میان مصرف و سواد رسانه‌ای خبری دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 17-56

10.30497/rc.2020.75515

ناصر اسدی


تأثیرات رسانه‌ای شدن در ایجاد انگاره جدید از دین

دوره 21، شماره 46، شهریور 1393، صفحه 165-188

10.30497/rc.2014.1664

سیدمحمدمهدی موسوی مهر