موضوعات = قرآن و فرهنگ و ارتباطات
تصویرسازی برای تسهیل تغییر انگاره مخاطبان قرآن، در چارچوب تفسیر فرهنگی-ارتباطی سوره عبس

دوره 30، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-28

10.30497/rc.2022.242336.1874

سید مجید امامی؛ جواد غفاری


کاربست روش تحلیل مضمون برای فهم موضوعات قرآنی در فرهنگ اسلامی (مطالعه موردی شبکه مضامین سوره انبیاء)

دوره 30، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 53-80

10.30497/rc.2022.242050.1861

محمد عترت‌دوست؛ رقیه زاهد


مقایسه تاثیر آموزش سواد رسانه‌ای مبتنی بر آیات قرآن کریم و مدل EC بر باورهای فراشناختی دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهرستان فراهان

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 396-371

10.30497/rc.2022.76528

محمدتقی مبشری؛ مرتضی فراهانی؛ مهدیه اسفینی فراهانی


بررسی دلالت‌های ارتباطی غیرکلامی حالات مختلف بدن در قرآن

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 131-103

10.30497/rc.2022.76184

محمدجواد صادقی‌مجد؛ میثم چیتگرها


تدوین معیارهای اخلاق حرفه‌‏ای برای رسانه ملی بر مبنای آموزه‌‏های اسلامی با تأکید بر کتاب معراج‌‏السعادة

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 342-319

10.30497/rc.2022.76191

محمدعلی هرمزی‌زاده؛ محمدحسین ساعی؛ محمدصادق باطنی


بایسته‌های مدیریت شایعات در روابط سازمانی از منظر قرآن کریم

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، آذر 1400، صفحه 367-329

10.30497/rc.2021.75920

اکرم گودرزی؛ منا افضلی قادی