موضوعات = مدیریت فرهنگ و ارتباطات
راهبردهای توانمندسازی والدین در زندگی رسانه‌ای فرزندان بر اساس دیدگاه متخصصان

دوره 30، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 285-312

10.30497/rc.2022.243150.1909

بهاره نصیری


تجدد و چرخش گفتمانی سیاست‌گذاری فرهنگی ایران در دوران قاجار و پهلوی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 313-338

10.30497/rc.2022.243252.1915

محمد پورکیانی؛ محمدرضا فتح اله بیاتی


ارائه الگوی مدیریت خلاقیت با رویکرد سرمایه اجتماعی در صدا و سیمای محلی اصفهان

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 32-1

10.30497/rc.2022.76517

شیرین تبریزی؛ فائزه تقی‌پور؛ سعید شریفی؛ حمید دوازده امامی


الگوی تعیین مسائل در فرآیندِ خط مشی‌گذاریِ سازمان‌هایِ فرهنگیِ بخشِ عمومی مطالعه موردی: سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اصفهان

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 220-189

10.30497/rc.2022.76523

محمد وحید صافی اصفهانی؛ محمدرضا عطاردی؛ محمدصادق نصراللهی


ارزیابی طرح تربیتی حلقه‌های صالحین؛ مورد مطالعه شهرستان دزفول

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 171-133

10.30497/rc.2022.76185

احمد على قانع؛ میثم فرخی؛ سینا عصاره نژاد دزفولی


طراحی الگوی ارزیابی اخلاق در سازمان‏‌های رسانه‌‏ای

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 318-287

10.30497/rc.2022.76190

سیدمحمدحسین هاشمیان


کارگزار و مدیریت در رسانه طراز انقلاب اسلامی از دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی با تأکید بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، آذر 1400، صفحه 28-1

10.30497/rc.2021.75909

کمال اکبری؛ رضا واعظی


بایسته‌های مدیریت شایعات در روابط سازمانی از منظر قرآن کریم

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، آذر 1400، صفحه 367-329

10.30497/rc.2021.75920

اکرم گودرزی؛ منا افضلی قادی


بررسی جایگاه رسانه‌های جدید در سیاست‌های اعلامی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه فضای مجازی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 210-179

10.30497/rc.2021.75815

سیدمحمدعلی شکیب؛ ناصر باهنر؛ سیدمحسن بنی هاشمی؛ بهرام علیشیری