موضوعات = منطق
تعداد مقالات: 20
5. نقد وبررسی شش دیدگاه درباره شرایط انتاج قیاس استثنائی در منطق سینوی (با تاکید بر شرطی متصل)

دوره 19، شماره 53، خرداد 1394، صفحه 91-110

10.30497/ap.2015.52037

سید محمد علی حجتی؛ علیرضا دارابی؛ لطف الله نبوی


9. مشهورات در اندیشه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 46، بهمن 1390، صفحه 63-78

10.30497/ap.2012.39460

فرزانه ذوالحسنی؛ محمد سعیدی مهر


10. بررسی صحت انتساب اثر منطقی مفاتیح الخزائن به ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، مرداد 1390، صفحه 78-92

10.30497/ap.2011.39468

زینب برخورداری؛ احد فرامرزقراملکی


11. منطق سینوی، ابداعات و نوآوری‌ها

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 5-24

10.30497/ap.2010.39480

لطف الله نبوی


12. گزاره ماهوی نزد ابن‌سینا و جهت سور

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 66-86

10.30497/ap.2010.39484

اسدالله فلاحی


14. حجت و استدلال مباشر

دوره 13، شماره 42، بهمن 1388، صفحه 61-81

10.30497/ap.2010.39498

فرشته نباتی


15. چیستی و اعتبار دلالت التزامی

دوره 13، شماره 42، بهمن 1388، صفحه 82-102

10.30497/ap.2010.39499

مهناز امیرخانی


16. «الموجز الصغیر فی المنطق» یا «منطق عیون الحکمه» رفع یک ابهام تاریخی

دوره 13، شماره 42، بهمن 1388، صفحه 125-139

10.30497/ap.2010.39501

احد فرامرز قراملکی؛ زینب برخورداری


18. تعریف عکس مستوی از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 40، بهمن 1387، صفحه 102-124

10.30497/ap.2009.67919

سعید انواری؛ روح‌الله عالمی


19. گزارش تحلیلی از رساله‌ «تعالیق المنطق» ابن‌سینا

دوره 12، شماره 40، بهمن 1387، صفحه 145-156

10.30497/ap.2009.67923

زینب برخورداری؛ نجفقلی حبیبی


20. ضرورت و دوام از دیدگاه ابن‌سینا و ارسطو

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 49-62

10.30497/ap.2008.67931

منوچهر صانعی دره‌ بیدی