موضوعات = تاریخ منطق
تعداد مقالات: 4
1. بررسی صحت انتساب اثر منطقی مفاتیح الخزائن به ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، مرداد 1390، صفحه 78-92

10.30497/ap.2011.39468

زینب برخورداری؛ احد فرامرزقراملکی


2. منطق سینوی، ابداعات و نوآوری‌ها

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 5-24

10.30497/ap.2010.39480

لطف الله نبوی


4. «الموجز الصغیر فی المنطق» یا «منطق عیون الحکمه» رفع یک ابهام تاریخی

دوره 13، شماره 42، بهمن 1388، صفحه 125-139

10.30497/ap.2010.39501

احد فرامرز قراملکی؛ زینب برخورداری