موضوعات = درباره فلسفه
تعداد مقالات: 12
1. فصوص الحکم فارابی؛ مبدأ معرفت اشراقی

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-69

10.30497/ap.2019.71968

مهدی عباس زاده


2. رمزپردازی در روش‌شناسی فلسفی ابن‌سینا

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-120

10.30497/ap.2019.71997

سید رحمان مرتضوی


3. تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن‏ سینا: بررسی تأثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-51

10.30497/ap.2012.39448

لیلا کیانخواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر


4. محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-114

10.30497/ap.2011.39469

لیلا کیان‌خواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر


7. موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و ابن‌سینا

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 29-51

10.30497/ap.2009.67913

منیره پلنگی


8. مبناگروی سینوی

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 25-48

10.30497/ap.2008.67929

رضا محمدزاده


9. از شناخت علمی تا معرفت فلسفی

دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-8

10.30497/ap.2008.67955

سعیده سادات شهیدی


10. درباره فلسفه و نسبت آن با علوم

دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 9-19

10.30497/ap.2008.67954

آیت الله سید محمد خامنه‌ای


12. تأملی در باب اصالت فلسفه اسلامی

دوره 11، شماره 38، پاییز و زمستان 1386، صفحه 88-107

10.30497/ap.2008.67985

فاطمه سلیمانی