موضوعات = انسان شناسی
تعداد مقالات: 16
5. چرایی درد از دیدگاه ابن سینا

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 5-16

10.30497/ap.2016.61618

محمد سعیدی مهر


7. رساله‌الطیر ابن‏ سینا، فراروایتی نمادین از معنای زندگی

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 103-118

10.30497/ap.2016.61502

سهام مخلص؛ رضا اکبری؛ رضا رسولی شربیانی؛ گیتا مقیمی


8. تحلیل و بررسی مبانی و ادله ابن‌سینا در خصوص فناناپذیری نفوس

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 119-130

10.30497/ap.2016.61500

زین العابدین فرهادی؛ حسن قنبری؛ مسعود صادقی


10. سعادت از نظر ابن سینا؛ غایت جامع یا غالب

دوره 20، شماره 55، خرداد 1395، صفحه 81-96

10.30497/ap.2016.61214

فاطمه ملاحسنی؛ محمد سعیدی مهر


11. اثرگذاری اقناع در افعال ارادی از دیدگاه فارابی و ابن سینا

دوره 19، شماره 54، دی 1394، صفحه 115-129

10.30497/ap.2015.53390

فتانه تواناپناه؛ نادیا مفتونی


13. برهان انسان معلق ابن سینا و بررسی امکان تحقق عملی آن

دوره 15، شماره 46، بهمن 1390، صفحه 79-94

10.30497/ap.2012.39461

امید آهنچی؛ سعید انواری


14. نقش عقل فعال در حیات انسان از منظر ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، مرداد 1390، صفحه 23-41

10.30497/ap.2011.39465

فروغ السادات رحیم‌پور؛ فاطمه زارع


16. لذت و الم از نگاه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 44، بهمن 1389، صفحه 5-23

10.30497/ap.2011.39471

فاطمه سلیمانی