موضوعات = فلسفه تطبیقی
تعداد مقالات: 2
1. کارکرد مفهوم کلی دراندیشه ابن سینا,و هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.30497/ap.2021.241066.1530

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی


2. مقایسه نظریه دولت در فلسفه سیاسی سنت اوگوستن و ابن سینا

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 211-234

10.30497/ap.2021.240287.1509

کمال پولادی؛ احمد جهانی نسب