موضوعات = فلسفه مشاء
تعداد مقالات: 12
1. بی‌علقگی در زیبایی‌شناسی ابن‌سینا و تحلیل آن با بی‌علقی در زیبای‌شناسی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.30497/ap.2021.240136.1507

مهدی بهرامی


2. بررسی دیدگاه‌های مختلف فلاسفه اسلامی در نقد و اصلاح نظریه ماده - صورت‌گرایی مشائیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.30497/ap.2021.241435.1542

سعید انواری؛ حمیده مختاری


3. راهکارهای تغییر خلق از دیدگاه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

10.30497/ap.2021.241476.1543

حانیه شرفی؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


4. شادی و غم از دیدگاه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

10.30497/ap.2021.241288.1537

محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی


5. تبیین ابن‌سینا از پدیدۀ دورجُنبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.30497/ap.2021.239251.1485

مهدی عظیمی؛ اکبر امیری


7. رسالة فی العشق: ارزیابی تصحیح‌ها و پژوهش‌های آن بر اساس نسخه‌های جدید

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-75

10.30497/ap.2021.239447.1494

سینا مشایخی؛ محمدجواد اسماعیلی


9. رابطه صور ارتسامی با آفرینش موجودات از منظر ابن‌سینا

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-90

10.30497/ap.2018.69530

منصور ایمانپور


10. فرایند"خویش" فهمی انسان در نظر ابن سینا

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-108

10.30497/ap.2018.70206

حدیث رجبی


11. مبانی، روش ها و مولفه های فلسفه سیاسی ابن سینا

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-128

10.30497/ap.2018.69476

حسن علی یاری


12. تبیین ابن سینا از خوارق عادات

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-80

10.30497/ap.2017.67772

فرزانه ذوالحسنی