موضوعات = فلسفه مشاء
تعداد مقالات: 15
1. عشق زمینی از دیدگاه ابن سینا

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 149-166

10.30497/ap.2022.241940.1564

محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی


2. انگاره‎سازی معلم ثانی دربارۀ نبوت

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 167-193

10.30497/ap.2021.241909.1561

حوریه شجاعی باغینی؛ عبدالله صلواتی؛ امیرحسین منصوری نوری


6. راهکارهای تغییر خلق از دیدگاه ابن سینا

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 113-132

10.30497/ap.2021.241476.1543

حانیه شرفی؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


7. شادی و غم از دیدگاه ابن سینا

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 177-193

10.30497/ap.2021.241288.1537

محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی


8. تبیین ابن‌سینا از پدیدۀ دورجُنبانی

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 217-243

10.30497/ap.2021.239251.1485

اکبر امیری؛ مهدی عظیمی


15. تبیین ابن سینا از خوارق عادات

دوره 21، شماره 58، دی 1396، صفحه 61-80

10.30497/ap.2017.67772

فرزانه ذوالحسنی