موضوعات = فلسفه و کلام اسلامی
تعداد مقالات: 3
1. نقش بدن در پیدایش ادراکات عقلی از منظر ابن سینا و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.30497/ap.2021.241384.1539

محمد مهدی کمالی؛ احمد شه گلی؛ جواد پارسایی


2. فیاض لاهیجی و قرائتی متفاوت از نظریه صور مرتسمه ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.30497/ap.2021.240603.1519

عزیزالله افشار کرمانی؛ محمود رضا مهاجری


3. اعتبارات ماهیت و تحلیل چگونگی جریان آنها در «وجود» از دیدگاه ابن سینا

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-28

10.30497/ap.2021.240541.1518

علی ارشدریاحی؛ جواد عظیمی دستگردی