موضوعات = مخاطب شناسی
بررسی رابطه میان گزینه‌های پروفایل کاربران دختراینستاگرام با باورهای دینی آن‌ها (مطالعه موردی؛ دختران مراجعه کننده به برخی مراکز روانشناختی شهر قم)

دوره 30، شماره 2، آذر 1402، صفحه 505-536

10.30497/rc.2023.241885.1851

فاطمه امانی همدانی؛ کاظم استادی مقدم؛ عباس حبیب زاده


بررسی دلالت‌های ارتباطی غیرکلامی حالات مختلف بدن در قرآن

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 131-103

10.30497/rc.2022.76184

محمدجواد صادقی‌مجد؛ میثم چیتگرها


تحلیل رویکرد ارتباطات امام باقر (علیه السلام ) با فرقه زیدیه ( با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام (PDAM)

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 144-119

10.30497/rc.2021.75813

عاطفه خانی؛ حسین خاکپور؛ هادی زینی


وضعیت‌سنجی روابط میان‌فردی مدیران ناجا با نگاهی به سیرة پیامبر اعظم(ص) (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم انتظامی امین)

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 246-211

10.30497/rc.2021.75818

رضا عبدالرحمانی؛ محمد عبدالرحیمی؛ رضا پورعلی؛ محمدرضا رفیعی دولت آبادی