موضوعات = جامعه‌شناسی
چالش جامعه‌پذیری از طریق والدین و رسانه در پایبندی به دعا

دوره 30، شماره 2، آذر 1402، صفحه 537-568

10.30497/rc.2023.242282.1918

سید صمد بهشتی؛ فاطمه نوروزی


بررسی جامعه‌شناختی تأثیر نوسازی اجتماعی بر گرایش زنان به تک‌فرزندی (مطالعه‌موردی: زنان متاهل 49-15ساله شهر تهران)

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 98-61

10.30497/rc.2022.76519

عصمت حیدری؛ باقر ساروخانی؛ افسانه ادریسی


مؤلفه‌های گفتمانی موافق و مخالف قصاص در سینمای ایران

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 126-99

10.30497/rc.2022.76520

حمیدرضا دانش‌ناری؛ نرجس ملکی


میزان و چگونگی هم‌فرهنگی دانش‌آموختگان مدارس اسلامی و سایر مدارس شهر تهران: با تاکید بر عوامل رسانه و مدرسه

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 152-127

10.30497/rc.2022.76521

حسین دهقان؛ محبوبه پرتواعلم؛ ناصر باهنر


ارزیابی برنامه تربیتی پدیدۀ اربعین بر پایۀ تجارب زیستۀ زائران

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 190-153

10.30497/rc.2022.76522

محمود سعیدی رضوانی؛ فاطمه غلامی


اجتماع گیم‌نت‌های ایرانی؛ ویژگی‌ها، امکانات و کارکردهای ارتباطاتی

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 262-221

10.30497/rc.2022.76524

مجتبی صمدی؛ مهدی محسنیان راد؛ هادی خانیکی؛ علیرضا حسینی پاکدهی


از دین‌ورزی شادمانه و عید محور تا دینداریِ سوگوارانه و شخص محور (سیر تحولات بازنمایی آئین‌های دینی در مطبوعات سده‌ی اخیر تهران؛ مطالعه‌ی موردی: روزنامه اطلاعات)

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 312-263

10.30497/rc.2022.76525

مجید فولادیان؛ سید محمدمهدی واعظ موسوی؛ نجمه عرفانیان خدیوی؛ امین مجیدی فرد


نقش هفت نظریۀ تاثیرگذار علوم اجتماعی و علوم سیاسی در فرآیند اقناع رسانه‌ای بین‌المللی گروه‌های تروریستی (مطالعۀ موردی: داعش)

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 342-313

10.30497/rc.2022.76526

هومن قاپچی؛ سید مهدی شریفی؛ علی اکبر فرهنگی؛ طاهر روشندل اربطانی


درآمدی بر کارکردهای تمدنی زبان

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 370-343

10.30497/rc.2022.76527

شهناز کریمزاده سورشجانی؛ محسن الویری


صورت‌بندی گفتمانی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون تغییرات فرهنگ جنسی جامعه ایران

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 607-569

10.30497/rc.2022.76100

ادریس راموز؛ حسین شرف الدین


اثربخشی برنامه آموزشی ارتقا سواد رسانه‌ای بر دلزدگی زناشویی در زوجین پرمصرف فضای مجازی شهر اصفهان

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، آذر 1400، صفحه 195-158

10.30497/rc.2021.75914

امین رضوانی؛ سید اسماعیل موسوی


نگرش دانشجویان درباره اهمیت عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در افزایش سواد حریم خصوصی برخط

دوره 28، ویژه‌نامه اول؛ دین، رسانه و سواد رسانه‌ای، آذر 1400، صفحه 304-276

10.30497/rc.2021.75918

زهره عزیزی؛ صالح رحیمی؛ وکیل احمدی


معیارهای هنجاری رسانه های جمعی؛ مطالعه تطبیقی نئولیبرالیسم و رویکرد امام خمینی (ره)

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 178-145

10.30497/rc.2021.75814

محمد رضا روحانی


واکاوی مؤلفه‌ها و ارکان تحولات دینی اجتماع از منظر قرآن کریم

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 304-275

10.30497/rc.2021.75820

سهراب مروتی؛ بهروز سپیدنامه؛ صدیقه کرمی


مدینه فاضله مجازی؛ چارچوب نظری حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 330-305

10.30497/rc.2021.75821

عزیز نجف پور آقابیگلو؛ حمید پارسانیا؛ علی اصغر اسلامی تنها


سناریوهای تغییر در سبک زندگی خانواده ایرانی با تأکید بر نقش‌آفرینی فناوری‌های نوین ارتباطی از دیدگاه خبرگان

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 374-331

10.30497/rc.2021.75822

بهاره نصیری