موضوعات = جامعه ایران
بررسی جامعه‌شناختی تأثیر نوسازی اجتماعی بر گرایش زنان به تک‌فرزندی (مطالعه‌موردی: زنان متاهل 49-15ساله شهر تهران)

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 98-61

10.30497/rc.2022.76519

عصمت حیدری؛ باقر ساروخانی؛ افسانه ادریسی


مؤلفه‌های گفتمانی موافق و مخالف قصاص در سینمای ایران

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 126-99

10.30497/rc.2022.76520

حمیدرضا دانش‌ناری؛ نرجس ملکی


از دین‌ورزی شادمانه و عید محور تا دینداریِ سوگوارانه و شخص محور (سیر تحولات بازنمایی آئین‌های دینی در مطبوعات سده‌ی اخیر تهران؛ مطالعه‌ی موردی: روزنامه اطلاعات)

دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 312-263

10.30497/rc.2022.76525

مجید فولادیان؛ سید محمدمهدی واعظ موسوی؛ نجمه عرفانیان خدیوی؛ امین مجیدی فرد


صورت‌بندی گفتمانی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون تغییرات فرهنگ جنسی جامعه ایران

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 607-569

10.30497/rc.2022.76100

ادریس راموز؛ حسین شرف الدین


نقش شبکه‌های اجتماعی در باورپذیری مذهبی جوانان تهران مطالعه موردی: مراسم اربعین

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 652-629

10.30497/rc.2022.76102

محمد جواد محسن زاده؛ حسن درزبان رستمی؛ داود صفایی؛ سید محمود نجاتی حسینی


بررسی ارزیابی دانشجویان دانشکده رفاه تهران نسبت به آموزش مجازی در دوران کرونا

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 274-247

10.30497/rc.2021.75819

میثم فرخی


سناریوهای تغییر در سبک زندگی خانواده ایرانی با تأکید بر نقش‌آفرینی فناوری‌های نوین ارتباطی از دیدگاه خبرگان

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 374-331

10.30497/rc.2021.75822

بهاره نصیری