کلیدواژه‌ها = ابن سینا
تعداد مقالات: 6
1. راهکارهای تغییر خلق از دیدگاه ابن سینا

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 113-132

10.30497/ap.2021.241476.1543

حانیه شرفی؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


4. باطن و حقیقت عبادت از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 24، شماره 64، مهر 1399، صفحه 193-210

10.30497/ap.2021.239711.1498

زهرا سعید تهرانی؛ فاطمه صادق زاده


5. فرایند وضع یا تدوین قانون جهان شمول از منظر ابن‌سینا و کانت

دوره 24، شماره 64، مهر 1399، صفحه 235-258

10.30497/ap.2021.239531.1495

محمود هدایت افزا؛ مونا فروزیان