کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
تعداد مقالات: 33
2. ابن‌سینا و نوعِ یقین حاصل از تجربه: خوانشی نو

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 33-51

10.30497/ap.2021.241690.1552

روح الله فدائی؛ محمد سعیدی مهر


4. اگر ابن‌سینا رهبر سازمان شما بود

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 223-242

10.30497/ap.2022.242558.1578

نرگس نظرنژاد؛ زینب سادات موسوی


5. معنا و مبنای قاعدۀ الاتفاقی در فلسفۀ سینوی

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 243-264

10.30497/ap.2022.242310.1570

محمدکاظم فرقانی؛ راضیه لاهوتیان


8. نقش بدن در پیدایش ادراکات عقلی از منظر ابن سینا و ملاصدرا

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 133-152

10.30497/ap.2021.241384.1539

محمد مهدی کمالی؛ احمد شه گلی؛ جواد پارسایی


9. انفعال و عواطف انسانی در مواجهه با آثار هنری بر مبنای حکمت سینوی

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 195-215

10.30497/ap.2021.241389.1540

مریم خردمند؛ زهره توازیانی؛ خشایار قاضی زاده


13. تأمّلات تاریخی و متن‌شناختی در رساله نیروزیّة

دوره 24، شماره 64، مهر 1399، صفحه 95-116

10.30497/ap.2021.239387.1490

لیلا کیان خواه؛ سیدحسین موسویان


16. مقایسه نظریه دولت در فلسفه سیاسی سنت اوگوستن و ابن سینا

دوره 24، شماره 64، مهر 1399، صفحه 211-234

10.30497/ap.2021.240287.1509

کمال پولادی؛ احمد جهانی نسب


19. برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، فروردین 1399، صفحه 89-110

10.30497/ap.2020.75345

عبدالله میراحمدی


20. رهیافت‌های محمدبن‌زکریای رازی و ابن‌سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوه

دوره 24، شماره 63، فروردین 1399، صفحه 111-132

10.30497/ap.2020.238666.1460

موسی سلیمانی؛ سید حسین سید موسوی؛ فهیمه شریعتی


21. پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، فروردین 1399، صفحه 153-172

10.30497/ap.2020.75348

حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی


22. تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 24، شماره 63، فروردین 1399، صفحه 191-209

10.30497/ap.2020.231893.1448

جعفر شانظری؛ جواد عظیمی


24. اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی

دوره 23، شماره 62، آذر 1398، صفحه 25-5

10.30497/ap.2019.74915

رامین عزیزی؛ جهانگیر مسعودی


25. مناقشات نظری ابن سینا و گیدنز پیرامون الگوی خانواده

دوره 23، شماره 62، آذر 1398، صفحه 91-73

10.30497/ap.2019.74900

یحیی بوذری نژاد؛ ابوالفضل اقبالی