کلیدواژه‌ها = علیت
تعداد مقالات: 2
1. تبیین ابن‌سینا از پدیدۀ دورجُنبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.30497/ap.2021.239251.1485

مهدی عظیمی؛ اکبر امیری


2. تجربه از منظر ابن‌سینا و مقایسه آن با استنتاج بهترین تبیین

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-45

10.30497/ap.2019.74914

رضا محمد علیزاده؛ سید محمود موسوی