کلیدواژه‌ها = ابن‏ سینا
تعداد مقالات: 7
3. چرایی درد از دیدگاه ابن سینا

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 5-16

10.30497/ap.2016.61618

محمد سعیدی مهر


5. جایگاه علیت سینوی: بررسی تاریخی

دوره 16، شماره 48، بهمن 1391، صفحه 55-76

10.30497/ap.2013.39443

مریم سالم


6. تأثیر‏پذیری غزالی از ابن‏ سینا در دو موضوع نفس و معاد

دوره 16، شماره 48، بهمن 1391، صفحه 77-90

10.30497/ap.2013.39444

رضا اکبری؛ عبدالرسول کشفی؛ نسرین سراجی پور


7. تربیت عرفانی بر اساس حکمت سینوی (مفهوم، مبانی، اصول، روش‌ها)

دوره 16، شماره 48، بهمن 1391، صفحه 91-107

10.30497/ap.2013.39445

سعید بهشتی؛ مسلم ناظرحسین آبادی