کلیدواژه‌ها = امکان
تعداد مقالات: 4
3. گزاره ماهوی نزد ابن‌سینا و جهت سور

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 66-86

10.30497/ap.2010.39484

اسدالله فلاحی


4. حدوث عالم از دیدگاه ابن‌سینا و حکیم سبزواری

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 125-143

10.30497/ap.2009.67920

مریم خوشدل روحانی