کلیدواژه‌ها = برهان صدیقین
تعداد مقالات: 5
2. تأملی دوباره در باب برهان صدیقین سینوی در نجات

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-39

10.30497/ap.2014.49253

هما رنجبر؛ داود حسینی؛ اسدا... فلاحی


3. صورت‌بندی برهان صدیقین ابن سینا در نجات بر پایه‌ی منطق محمولات مرتبه اول

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 17-40

10.30497/ap.2013.43275

هما رنجبر؛ داود حسینی؛ محمد سعیدی مهر


5. میزان معرفت انسان نسبت به خداوند از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-22

10.30497/ap.2011.39464

سعیده سادات شهیدی