کلیدواژه‌ها = مشهورات
تعداد مقالات: 4
1. معرفت‌شناسی حسن و قبح از منظر ابن سینا

دوره 22، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 87-103

10.30497/ap.2019.71966

رفیده قاضی خانی؛ جهانگیر مسعودی


2. نقش مشهورات در تعین مدن با تکیه بر آراء فارابی و ابن سینا

دوره 19، شماره 53، خرداد 1394، صفحه 130-151

10.30497/ap.2015.52039

سیده ملیحه پورصالح؛ زینب برخورداری


3. تبیین عناصر منطقی ـ اخلاقی در فلسفه اجتماعی ابن‌سینا

دوره 17، شماره 49، خرداد 1392، صفحه 23-41

10.30497/ap.2013.40700

راضیه بیرونی کاشانی؛ خسرو باقری نوع ‏پرست؛ فاطمه زیباکلام منفرد


4. مشهورات در اندیشه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 46، بهمن 1390، صفحه 63-78

10.30497/ap.2012.39460

فرزانه ذوالحسنی؛ محمد سعیدی مهر