کلیدواژه‌ها = نبوت
تعداد مقالات: 5
1. بررسی مدینه عادله از منظر ابن سینا با تطبیق بر آرای فارابی

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 58-78

10.30497/ap.2013.43274

طیبه زارعی؛ سعید رحیمیان


3. معنای نبوت نزد ابن‌سینا

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 106-124

10.30497/ap.2010.39486

سمیه قاسمی نراقی؛ سید مصطفی محقق داماد


4. بررسی مقایسه‌ای وحی و نبوت نزد فارابی و ابن‌سینا

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-24

10.30497/ap.2008.67928

نادیا مفتونی


5. ابن‌سینا فیلسوف عقل ـ ایمان‌گرا

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 81-93

10.30497/ap.2008.67934

اکرم خلیلی؛ رضا اکبری