کلیدواژه‌ها = نبوت
تعداد مقالات: 6
1. انگاره‎سازی معلم ثانی دربارۀ نبوت

دوره 25، شماره 66، اسفند 1400، صفحه 167-193

10.30497/ap.2021.241909.1561

حوریه شجاعی باغینی؛ عبدالله صلواتی؛ امیرحسین منصوری نوری


4. معنای نبوت نزد ابن‌سینا

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 106-124

10.30497/ap.2010.39486

سمیه قاسمی نراقی؛ سید مصطفی محقق داماد


6. ابن‌سینا فیلسوف عقل ـ ایمان‌گرا

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 81-93

10.30497/ap.2008.67934

اکرم خلیلی؛ رضا اکبری