کلیدواژه‌ها = وجود
تعداد مقالات: 13
1. سیر تحول معنای«وجود» و «موجود» از نخستین سده‏ های هجری تا عصر ابن‏ سینا

دوره 20، شماره 56، آذر 1395، صفحه 83-102

10.30497/ap.2016.61619

اسکندر صالحی؛ پرویز ضیاءشهابی؛ عباس ذهبی


3. جایگاه علیت سینوی: بررسی تاریخی

دوره 16، شماره 48، بهمن 1391، صفحه 55-76

10.30497/ap.2013.39443

مریم سالم


6. محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 15، شماره 45، مرداد 1390، صفحه 93-114

10.30497/ap.2011.39469

لیلا کیان‌خواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر


11. حدوث عالم از دیدگاه ابن‌سینا و حکیم سبزواری

دوره 12، شماره 40، بهمن 1387، صفحه 125-143

10.30497/ap.2009.67920

مریم خوشدل روحانی


12. وجود و ماهیت در دو نظام فلسفی ارسطو و فارابی

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 94-111

10.30497/ap.2008.67935

طاهره کمالی زاده


13. مقایسه بحث تمایز وجود و ماهیت از منظر ابن‌سینا و سهروردی

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 112-129

10.30497/ap.2008.67936

فاطمه شهیدی؛ نصرالله حکمت