کلیدواژه‌ها = ماهیت
تعداد مقالات: 9
2. جایگاه علیت سینوی: بررسی تاریخی

دوره 16، شماره 48، بهمن 1391، صفحه 55-76

10.30497/ap.2013.39443

مریم سالم


7. حدوث عالم از دیدگاه ابن‌سینا و حکیم سبزواری

دوره 12، شماره 40، بهمن 1387، صفحه 125-143

10.30497/ap.2009.67920

مریم خوشدل روحانی


8. وجود و ماهیت در دو نظام فلسفی ارسطو و فارابی

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 94-111

10.30497/ap.2008.67935

طاهره کمالی زاده


9. مقایسه بحث تمایز وجود و ماهیت از منظر ابن‌سینا و سهروردی

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 112-129

10.30497/ap.2008.67936

فاطمه شهیدی؛ نصرالله حکمت