کلیدواژه‌ها = ارسطو
تعداد مقالات: 16
2. رمزپردازی در روش‌شناسی فلسفی ابن‌سینا

دوره 22، شماره 60، بهمن 1397، صفحه 105-120

10.30497/ap.2019.71997

سید رحمان مرتضوی


3. سعادت از نظر ابن سینا؛ غایت جامع یا غالب

دوره 20، شماره 55، خرداد 1395، صفحه 81-96

10.30497/ap.2016.61214

فاطمه ملاحسنی؛ محمد سعیدی مهر


7. جایگاه علیت سینوی: بررسی تاریخی

دوره 16، شماره 48، بهمن 1391، صفحه 55-76

10.30497/ap.2013.39443

مریم سالم


9. تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

دوره 14، شماره 44، بهمن 1389، صفحه 114-129

10.30497/ap.2011.39477

مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


10. ذات‌گرایی ارسطویی ـ سینوی و ذات‌گرایی معاصر

دوره 14، شماره 43، مرداد 1389، صفحه 125-144

10.30497/ap.2010.39487

سیداحمد حسینی؛ محمد سعیدی مهر


14. ضرورت و دوام از دیدگاه ابن‌سینا و ارسطو

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 49-62

10.30497/ap.2008.67931

منوچهر صانعی دره‌ بیدی


15. وجود و ماهیت در دو نظام فلسفی ارسطو و فارابی

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 94-111

10.30497/ap.2008.67935

طاهره کمالی زاده


16. ابن‌سینا در چالش با نظریه مثل افلاطون

دوره 11، شماره 38، بهمن 1386، صفحه 24-46

10.30497/ap.2008.67989

زهره توازیانی