نویسنده = شهناز شایان فر
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فراشناختی «عمل» در حکمت سینوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.30497/ap.2021.240688.1521

شهناز شایان فر


2. صور تعالی خدا در فلسفه سینوی

دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-23

10.30497/ap.2019.75045

شهناز شایان فر