نویسنده = ���������� ��������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت و دوام از دیدگاه ابن‌سینا و ارسطو

دوره 12، شماره 39، مرداد 1387، صفحه 49-62

10.30497/ap.2008.67931

منوچهر صانعی دره‌ بیدی