نویسنده = ������������ �����������������
تعداد مقالات: 1
1. تعریف عکس مستوی از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 102-124

10.30497/ap.2009.67919

سعید انواری؛ روح‌الله عالمی