نویسنده = ������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن سینا

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-20

10.30497/ap.2017.67784

محمد سعیدی مهر؛ اکرم صفر نوراله