نویسنده = �������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد اصل علیت و لوازم آن در طب سینوی

دوره 21، شماره 57، خرداد 1396، صفحه 47-66

10.30497/ap.2017.63792

محمود صیدی؛ احسان کردی اردکانی


2. تحقیقات ابن سینا در زمینه علم النفس و کاربرد آن در طب سینوی

دوره 18، شماره 51، تیر 1393، صفحه 99-113

10.30497/ap.2014.59339

احسان کردی اردکانی؛ نجفقلی حبیبی