نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ریشه‏ های نظریه فقر وجودی ممکنات در حکمت سینوی

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 111-127

10.30497/ap.2013.43276

مرضیه افراسیابی؛ سید حمید طالب زاده