نویسنده = محمود هدایت افزا
تعداد مقالات: 4
1. فرایند وضع یا تدوین قانون جهان شمول از منظر ابن‌سینا و کانت

دوره 24، شماره 64، مهر 1399، صفحه 235-258

10.30497/ap.2021.239531.1495

محمود هدایت افزا؛ مونا فروزیان


2. معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابن سینا و شیخ احسائی

دوره 21، شماره 57، خرداد 1396، صفحه 87-105

10.30497/ap.2017.63559

محمود هدایت افزا؛ حسن قنبری


3. مبادی نظری ترادف مفهومی صفات حقیقی خداوند از منظر ابن‌سینا و شیخ احسائی

دوره 19، شماره 53، خرداد 1394، صفحه 49-70

10.30497/ap.2015.52028

محمود هدایت افزا؛ سید عبدالرحیم حسینی


4. دیدگاه سهروردی در مورد هیولای مشائی

دوره 17، شماره 49، خرداد 1392، صفحه 117-137

10.30497/ap.2013.40728

محمد جواد رضایی؛ محمود هدایت افزا