نویسنده = مهدی عظیمی
تعداد مقالات: 6
1. تبیین ابن‌سینا از پدیدۀ دورجُنبانی

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 217-243

10.30497/ap.2021.239251.1485

اکبر امیری؛ مهدی عظیمی