نویسنده = مهدی عظیمی
تعداد مقالات: 6
1. تبیین ابن‌سینا از پدیدۀ دورجُنبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.30497/ap.2021.239251.1485

مهدی عظیمی؛ اکبر امیری


2. وامداری سهروردی به ابن‌سینا در نظریۀ قیاس

دوره 24، شماره 64، پاییز و زمستان 1399، صفحه 137-153

10.30497/ap.2020.75346

مهدی عظیمی


3. بررسی اشکالات ابن سینا بر بی کران گروی درباره ساختار توجیه

دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-32

10.30497/ap.2020.75352

مرتضی متولی؛ مهدی عظیمی