نویسنده = �������������� ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. راهکارهای تغییر خلق از دیدگاه ابن سینا

دوره 25، شماره 65، فروردین 1400، صفحه 113-132

10.30497/ap.2021.241476.1543

حانیه شرفی؛ فاطمه سلیمانی دره باغی


2. شعر از نگاه ابن سینا و نقش آن در فرهنگ سازی

دوره 19، شماره 54، دی 1394، صفحه 61-78

10.30497/ap.2015.53391

فاطمه سلیمانی دره باغی


3. جایگاه دعا و ذکر در جهانشناسی سینوی

دوره 16، شماره 48، بهمن 1391، صفحه 5-19

10.30497/ap.2013.39439

فاطمه سلیمانی دره باغی